BUTELKÓWKA

Spontaniczny performance z piecem zbudowanym z butelek z kolorowego szkła. W piecu wypalany był totem o dwóch twarzach, każda po przeciwnej stronie ciała. Przed otwarciem pieca każdy z publiczności musiała zdecydować na podstawie swojej intuicji, po której stronie stanąć. Po zburzeniu pieca ukazywała się im twarz męska lub żeńska. Na tej podstawie dowiadywali się, który z tych dwóch pierwiastków dominuje na chwilę obecną w ich życiu.

Oparówka, Polska, 2013

BUTELKÓWKA

Scroll to top