FIRE LAKES

Ogniste jeziora to opowieść wędrownego Derwisza, który przedstawił nam historię powstania wszechświata przez połączenie natury królowej Wody i króla Ognia.

Znudzony Ogień pakuje się do podróżnego pieca i wyrusza w świat. Spotyka na swej drodze królową, która toczy na kole zimne krople wody. Zakochują się, ruszają we wspólną drogę podczas której tworzą kosmos, ziemię i całe ziemskie istnienie. Kulminacja ich drogi to ceramiczne jezioro, które dzięki swej temperaturze zamienia rozlewane ciecze w niebieski ogień.

Montblanc, Hiszpania, 2018

FIRE LAKES

Scroll to top